The website is operated by: Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registered address: 1118 Budapest, Budaörsi út 31.

Tax number: 25584864-2-43

Company registration number: 10-10-048882

Email address: info@wellis.hu