Site web exploité par: Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Wellis Hongrie Société fermée par actions)

Siège social: Budaörsi út 31/C, H-1118 Budapest, Hongrie

Numéro de TVA: 25584864-2-43

Numéro d’immatriculation de la société: 10-10-048882

Mail: info@wellis.hu